Leucèmia

dimarts, 25 de maig de 2010

 

LA LEUCÈMIA
• Que és la leucèmia?
La leucèmia és un càncer de la sang o medul•la òssia i és caracteritzat per una proliferació anormal (producció per multiplicació) de cèl•lules sanguínies, normalment glòbuls blancs. La leucèmia és un terme ample que cobreix un espectre de malalties. En canvi, forma part del grup, fins i tot més ampli, dels anomenats càncers hematològics.
• Com és propaga?
La causa de la leucèmia es en la majoria de casos desconeguda. En canvi està demostrar que no és un procés hereditari o contagiós. La majoria de casos es presenta en els nens prèviament sans.
• Símptomes
Els primers símptomes son la falta d’energia, la falta de gana i/o les febres intermitents. A mesura que la enfermetat avança apareix mal d’ossos, com a causa de les multiplicacions de les cèl•lules leucèmiques en el sistema. També apareix anèmia.
• Quin és el tractament?
El tractament recomanat en aquest tipus de patiment és la quimioteràpia. En aquesta s'utilitzan diversos medicaments especials destinats a destruir les cèl•lules leucèmiques. Aquest tractament té tres fases: la d'inducció a la remissió, la de consolidació i la de manteniment. En la fase d'inducció a la remissió, la durada és de quatre a cinc setmanes, s'intenta destruir la major quantitat de cèl•lules malignes. Quan passa la remissió, és a dir el control temporal de l'afecció, el nen sol lluir normal, ja que els símptomes de la leucèmia desapareixen. En certes ocasions la remissió és només parcial, per aquesta raó alguns símptomes no desapareixen del tot. Només un petit percentatge dels parents no aconsegueix entrar en remissió. La fase de consolidació dura de dos a tres setmanes, mentre que la de manteniment s'ha de dur a terme fins a completar tres anys de tractament.
Questes són les pàgines on he pogut cercar l’informació sobre la leucèmia.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Leuc%C3%A8mia
http://www.dmedicina.com/enfermedades/cancer/leucemia

Cristina Piris Rodríguez 4rtB